Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Očevidnik sakupljača i oporabitelja

Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21 i 142/23 - Odluka USRH) (Dalje u tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine, propisano je:
 
U Očevidnik sakupljača i oporabitelja upisat će se osoba koja je:
 1. sakupljač otpada ako raspolaže:
 • skladištem otpada za koje je izdan akt kojim se dozvoljava uporaba
 • financijskim jamstvom cijelo razdoblje obavljanja i godinu dana nakon prestanka obavljanja djelatnosti sakupljanja otpada
 1. oporabitelj ako raspolaže:
 • uređajima i opremom za oporabu otpada
 • građevinom u kojoj se obavlja oporaba za koju je izdan akt za uporabu sukladno propisu kojim se uređuje gradnja
 • financijskim jamstvom cijelo razdoblje obavljanja i godinu dana nakon prestanka obavljanja djelatnosti oporabe otpada za koju se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom
 
UPUTA ZA UPIS U OČEVIDNIK 
Sve pravne ili fizičke osobe- obrtnici koji su upisani u neki od očevidnika već se nalaze u sustavu ReDGO-OGO aplikacije te ne trebaju registraciju. Pristupne podatke za ulazak u aplikaciju potrebno je zatražiti putem elektroničke pošte na kontakte koji su navedeni pri dnu zaslona.

Pravne ili fizičke osobe- obrtnici koje se namjeravaju upisati u Očevidnik sakupljača i oporabitelja moraju se prvo registrirati u REDGO-OGO aplikaciji na sljedeći način:
Potrebno je otvoriti mrežnu poveznicu https://ogo.mzoe.hr/Home/JavniLogin, upisati sve tražene podatke i kliknuti pohrani zahtjev. Nakon izvršene registracije, pravna ili fizička osoba-obrtnik čeka obradu „Zahtjeva za registraciju“ i pristupne podatke koje vrši nadležno tijelo za provedbu zahtjeva. Nakon što nadležno tijelo obradi Zahtjev za registraciju – pravnoj ili fizičkoj osobi-obrtniku će pristupni podaci stići na e-mail adresu koju je naveo u zahtjevu za registraciju.

U Očevidnik sakupljača i oporabitelja upisuje se pravna ili fizička osoba - obrtnik koja podnese zahtjev za upis putem mrežne aplikacije Registra djelatnosti gospodarenja otpadom ili pisanim putem.
Napomena: podnošenje Zahtjeva za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja - djelatnost oporaba još nije omogućeno putem aplikacije.
 
Nakon registracije u REDGO-OGO aplikaciji, Zahtjev za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja potrebno je popuniti u mrežnoj aplikaciji Registra djelatnosti gospodarenja otpadom na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, putem slijedeće poveznice: https://ogo.mzoe.hr/Home/JavniLogin

Nakon što se kreira zahtjev, potrebno je iz aplikacije preuzeti zahtjev za ispis u PDF – u te ga ovjeriti.

Pravna ili fizička osoba- obrtnik, koja se namjerava upisati kao sakupljač, uz Zahtjev, sukladno članku 46. stavak 4. točka 1. Zakona, prilaže sljedeće:
 • financijsko jamstvo iz članka 36. Zakona
 • dokaz da subjekt raspolaže skladištem otpada za koje je izdan akt kojim se dozvoljava uporaba ‐ akt kojim se dozvoljava uporaba skladišta otpada 
Pravna ili fizička osoba- obrtnik, koja se namjerava upisati kao oporabitelj, uz Zahtjev, sukladno članku 46. stavak 4. točka 2. Zakona, prilaže sljedeće:
 • financijsko jamstvo iz članka 36. Zakona
 • dokaz da raspolaže građevinom za koju je izdan akt za uporabu, sukladno propisu kojim se uređuje gradnja
 • akt za uporabu, sukladno propisu kojim se uređuje gradnja
 • dokaz da subjekt raspolaže uređajima i opremom za oporabu otpada
 
Ovjereni zahtjev, zajedno s navedenim prilozima, potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Sektor za ekološku održivost, Odjel za gospodarenje otpadom, Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb.
 
Prema Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, koja je Prilog I. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 156/2022) plaća se upravna pristojba na zahtjev u iznosu od 2,65 eura i na rješenje u iznosu od 6,64 eura. 

Podaci potrebni za uplatu upravne pristojbe:
 
Opis plaćanja: Upravna pristojba za upis u Očevidnik
 
IBAN GRADA ZAGREBA: HR3423600001813300007
 
Model: HR68
 
Poziv na broj odobrenja: 5703 (pravne osobe – tvrtka/društvo) ili 5304 (fizičke osobe - obrtnici)- MB ili OIB uplatitelja


UPUTA O NAČINU PROVEDBE ODRŽAVANJA AŽURNIH PODATAKA I IZMJENI PODATAKA U OČEVIDNIKU
 
Sukladno članku 46. stavak 7. Zakona, osoba upisana u Očevidnik mora jednom godišnje potvrditi namjeru obavljanja djelatnosti u narednoj godini. Izmjenu podataka i potvrđivanje namjere obavljanja djelatnosti u narednoj godini korisnici će samostalno obavljati u aplikaciji. Upute i informacije o navedenom nalaze se na mrežnoj poveznici.
 
Podaci upisanih u očevidnik prikazan je u dolje navedenoj poveznici:
Očevidnik sakupljača i oporabitelja


Za sva dodatna pitanja i informacije vezano uz Očevidnike obratite nam se putem elektroničke pošte na:
geos@zagreb.hr
 
Sanda Fran
Sanda.Fran@zagreb.hr
 
Ingrid Lovrić
Ingrid.Lovric@zagreb.hr
 
Irena Jerković
Irena.Jerkovic@zagreb.hr