Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

EKO Dječji kutak

Kao dio cjeloživotnog obrazovanja odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, očuvanje okoliša i racionalno korištenje energije treba započeti od ranog djetinjstva. Zahtjev da se dijete od ranog djetinjstva uči odgovornom ponašanju vrlo je prirodan i moguć ako odrasli, kao djetetovi modeli,imaju razvijenu ekološku svijest koja uključuje  znanja i vještine očuvanja okoline, materijalnih dobara, a napose  građenje  odgovornih ponašanja ljudi prema prirodi i njezinim  resursima. To naglašava i Konvencija o pravima djeteta koja se zalaže da se obrazovanje djeteta (između ostalog) treba usmjeriti prema poticanju zaštite prirodnog okoliša  (čl.29, Konvencija o pravima djeteta, 1989).

Kada  djeca odrastaju senzibilizirana za ekološke probleme u svojoj sredini i zajednici doprinose pokretanju pozitivnih promjena na niz čimbenika u okolini tijekom svog odrastanja i života u užoj i široj zajednici.