Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Zagreb Smart City

Pametni gradovi ulažu napore kako bi postali gradovi po mjeri čovjeka koji, osim što su ugodni za život, omogućavaju učinkovito korištenje prirodnih resursa, održivi gospodarski rast, podržavaju istraživanje i razvoj te osiguravaju visoku kvalitetu života i dostupnosti javnih usluga svim svojim građanima. Razvoj učinkovitih rješenja baziranih na osnovi stvarnih podataka i informacija iz gradskog života uz korištenje naprednih, integriranih, digitalnih i komunikacijskih tehnologija vode Zagreb prema održivoj budućnosti.

Kao strateški okvir budućeg razvoja pametnoga grada, Grad Zagreb je u veljači 2019. donio Okvirnu strategiju Pametnog Grada Zagreba - Zagreb Smart City. Navedena Strategija daje smjernice za primjenu inovativnih načina korištenja resursa i novih tehnologija, bolju koordinaciju gradske uprave kao i aktivno uključivanje građana u razvoj grada.

U cilju realizacije vizije pametnog grada, Grad Zagreb se u svojoj Strategiji fokusirao na šest glavnih područja: digitalnu infrastrukturu, učinkovitu, transparentnu i pametnu gradsku upravu, pametno upravljanje energijom i komunalnim uslugama, obrazovanje, gospodarstvo i održivu urbanu mobilnost.

Kako bi poboljšao kvalitetu i standard života svojih građana, ojačao konkurentnost gospodarstva baziranog na znanju i inovacijama, dodatno razvio i povećao dostupnost digitalne infrastrukture, maksimalno iskoristio potencijale informacijsko-komunikacijskih tehnologija te unaprijedio održivo korištenje prirodnih resursa i učinkovitu prilagodbu učincima klimatskih promjena, Grad Zagreb provodi 27 prioritetnih mjera koje su detaljnije opisane u Strategiji.

Transformacija Grada Zagreba u pametni Grad Zagreb utjecat će na tehnološke inovacije, pametan promet, energetsku učinkovitost, jačanje zajedničke suradnje gradske uprave i građana u provedbi zacrtanih mjera te u konačnici poboljšanje životnog standarda građana.

Grad Zagreb – grad po mjeri čovjeka.