Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Karta spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i reciklažnih dvorišta u Zagrebu

Na području grada Zagreba nalazi se oko 5800 spremnika za odvojeno sakupljanje otpada na javnim površinama, deset fiksnih reciklažnih i deset mobilnih reciklažnih dvorišta.

Lokacije spremnika za odvojeno skupljanje otpadnog papira, plastike, stakla, tekstila na javnim površinama i svih reciklažnih dvorišta u gradu Zagrebu pronađite na karti.
Karta se kontinuirano ažurira.
U prozoru prikaza karte, klikom na kvadrat u gornjem desnom kutu otvara se karta na cijelom zaslonu ekrana. Upisivanjem adrese prikazat će Vam se najbliži spremnici. Osim što nudi vizualni prikaz lokacija spremnika, klikom na spremnik prikazuje se adresa na kojoj se nalazi spremnik ili reciklažno dvorište.
Izbornik s lijeve strane omogućuje odabir vrste spremnika koji želite vidjeti na karti.