Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Akcije prikupljanja otpada

Pravna i fizička osoba – obrtnik može, u suradnji s osobom koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom ili je upisana u Evidenciju kao sakupljač otpad ili kao oporabitelj bez dozvole ili kao trgovac koji je ovlašten preuzeti otpad u posjed, na području Grada Zagreba organizirati akciju prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja, ukoliko prije početka akcije obavijesti nadležni upravni odjel Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Grada Zagreba o održavanju akcije.

Osoba koja organizira akciju obvezna je u roku od osam dana od završetka iste dostaviti upravnom odjelu Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje izvješće o provedenoj akciji koje sadrži sljedeće podatke: vrijeme trajanja akcije, vrste i količine otpada koje su prikupljene, osobe kojima je otpad predan na daljnje gospodarenje.