Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Akti Grada Zagreba iz područja gospodarenja otpadom

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ZAGREBA
 


IZVJEŠĆA O RADU DAVATELJA USLUGE
 


ODLUKA NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I USLUGA POVEZANIH S JAVNOM USLUGOM

IZVJEŠĆA O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA

IZVJEŠĆA O PROVEDBI IZOBRAZNO – INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI U SVEZI GOSPODARENJA OTPADOM