Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Mobilna reciklažna dvorišta u Gradu Zagrebu

Mobilna reciklažna dvorišta (MRD) su prenosive jedinice, kontejnerskog tipa s mogućnošću otvaranja stranica, u kojima je prostor opremljen opremom za prihvat i skladištenje raznih vrsta predsortiranog otpada. Imaju solarne module koji osiguravaju opskrbu električnom energijom, osobno računalo i vagu unutar kontejnera. Opremljena su sa sanitarnim čvorom, umivaonikom, aparatom za gašenje požara te ormarićem za prvu pomoć.

Građani mogu, bez naknade, predati otpad manjih količina na mobilnom reciklažnom dvorištu.

U mobilnim reciklažnim dvorištima otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti, u njima se ne obavlja obrada sakupljenog otpada, pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju.

U Gradu Zagrebu trenutno je aktivno osam mobilnih reciklažnih dvorišta, kojima upravlja Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća.
 
Adrese mobilnih reciklažnih dvorišta:
  • MRD BREZOVICA,  Prigradska ulica III odvojak (tel: 091 2678 215)
  • MRD TRNJE, Ulica Frana Folnegovića, preko puta kućnog broja 10 (tel: 091 2678 300)
  • MRD GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK, raskrižje ulica Horvatovac i Ružičnjak (tel: 099 3118 444)
  • MRD PODSLJEME, Ulica Štefanovec, blizu raskrižja s Markuševečkom cestom (tel: 098 9822 303)
  • MRD PODSUSED-VRAPČE, Ulica Prigornica 2 (099 8022 174)
  • MRD PODSUSED-VRAPČE, Ulica Vučak, preko puta kućnog broja 16a (tel: 099 8022 161)
  • MRD TREŠNJEVKA - JUG, Ulica Marice Barić 6, (tel: 091 2678 039)
  • MRD GORNJA DUBRAVA, Ulica Klin (tel: 091 2678 015)
Adrese i radno vrijeme mobilnih reciklažnih dvorišta te popis otpada iz kućanstava koji se može odložiti u ista nalaze se na službenoj stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. – Podružnica Čistoća

Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na reciklažna dvorišta.

Na području grada Zagreba nalazi se oko 6000 spremnika za odvojeno skupljanje otpada na javnim površinama, deset fiksnih reciklažnih i pet mobilnih reciklažnih dvorišta. Lokacije istih nalaze se na službenoj stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. – Podružnica Čistoća.
 
(izvor: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOĆA)