Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

LEAP

 

Projekt „The Leadership for Energy Action and Planning“ (LEAP) je sufinanciran od strane programa  Intelligent Energy Europe (IEE) kojim upravlja Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) u ime Europske komisije. Pod vodstvom Town and Country Planning Association (TCPA) iz Londona, na projektu sudjeluje još 9 partnera - tijela lokalnih samouprava - iz 7 europskih zemalja (Southampton City Council, Hannover, Grad Zagreb, Cornwall Council, Hagen, South Dublin City Council, Kaunas Municipality, Sofia Municipality i Maribor).

Opći cilj LEAP-a je izgradnja kapaciteta lokalnih vlasti EU kao ključnih aktera za ubrzavanje lokalnih uvođenja energetski održivih mjera te pomicanje prema lokalnom gospodarstvu niskog udjela CO2.  

Projekt traje od svibnja 2011. do listopada 2013.
 
Više informacija o projektu možete pronaći na http://www.leap-eu.org/.


Rezultati projekta