Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Zagrebački energetski tjedan 2014.

Od 12.-17. svibnja 2014. u Zagrebu se održao peti po redu Zagrebački energetski tjedan koji, pod pokroviteljstvom Gradonačelnika Grada Zagreba, organizira Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba.

Kao i svake godine do sada, poruka Zagrebačkog energetskog tjedna bila je „Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!“. Ovogodišnji program uključio je niz međunarodnih konferencija, predavanja i radionica na temu energije i zaštite okoliša, mogućnostima raspolaganja i upravljanja vlastitim prirodnim resursima, posljedicama i borbi protiv globalnog zatopljenja, racionalnom korištenju energije, primjeni mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva, razvoju i primjeni novih tehnologija, aplikacija na natječaje EU, mogućnostima gospodarskog razvoja i financiranja projekata. Svi događaji tijekom tjedna organizirani su u suradnji s domaćim i međunarodnim partnerima i udruženjima, Ministarstvima Republike Hrvatske, energetskim i razvojnim agencijama, obrazovnim i znanstvenim institucijama, strukovnim udruženjima obrtnika i gospodarstvenika, komorama i udrugama arhitekata, inženjera graditeljstva, strojarstva i elektrotehnike, predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, gospodarskim subjektima, predstavnicima medija, stručnim udrugama i udrugama civilnog društva.


Program Zagrebačkog energetskog tjedna započeo je u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba (206 lokacija) igraonicama pod nazivom „Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš“ kojima se, uz prigodne bojanke, priručnike za odgajatelje, balone i makete vjetrenjača, potiče zainteresiranost najmlađih o temama vezanim uz energiju i klimu.

Učenicima svih prvih razreda osnovnih škola Grada Zagreba (114 lokacija) održali su se satovi nastave „Pričaj mi o energiji“ kojima su nastavnici putem slikovnice sa obrazovnom igricom i priručnika za ravnatelje podučili učenike o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije.

U svim srednjim školama Grada Zagreba (67 lokacija) održao se sat nastave učenicima prvih razreda na temu nepovoljnih klimatskih promjena izazvanih djelovanjem čovjeka i njegovog utjecaja na korištenje energetskih resursa. Na predavanjima su se učenici koristili priručnikom „Klima i energija“.

OŠ Sesvetska Sela organizirala je predavanja učenika 6. razreda na temu uštede energije i korištenju obnovljivih izvora energije mlađim učenicima škole (polaznicima 3. razreda) kao i djeci dječjeg vrtića Šegrta Hlapića. Osim predavanja, učenici i njihovi profesori predstavili su i izložbu „Svjetla Zagreba“ kojom su prikazali osvjetljavanja Grada Zagreba od plinskih svjetiljki do danas. Osim fotografija, na izložbi su predstavljeni i dječji radovi u okviru projekta „Štednja električne energije“.

U Starogradskoj vijećnici održao se poseban program koji je uključivao dvodnevnu međunarodnu konferenciju „Ulaganje u budućnost – održiva energetska rješenja svjetskih gradova“, Stručni skup Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni razvoj“, Dan hrvatske komore „Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!“, stručni seminar Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike „"Nove tehnologije u primjeni konvencionalnih i obnovljivih izvora energije", Simpozij o zelenoj gradnji „Green Building Professional“ – internacionalne edukativne metode o zelenoj gradnji, Seminar “ICT u zgradarstvu: Radionica projekta TRACE“.

U Velikoj dvorani Obrtničke komore Zagreb održana je međunarodna konferencija „Sustainability is in our hands – global networking“  i Sastanak partnera projekta TRACE - „Transnational cooperation for the improvement of buildings energy performance and efficiency“.

Na Tribini Grada Zagreba održane su stručne tematske tribine, u koordinaciji i organizaciji Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj u suradnji sa različitim civilnim udrugama, tvrtkama i institucijama: Udruga DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvoja (Prezentacija "Prozor u održivo gospodarenje energijom: Primjeri iz Hrvatske"), Razvojna agencija Zagreb – TPZ (Prezentacija "Obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša u inovativnom poduzetništvu"), UNDP - Program Ujedinjenih naroda za razvoj  u Hrvatskoj (Tribina „Tranzicija prema niskougljičnom razvoju gradova“), Zagrebački holding (Okrugli stol „Zelena javna nabava – projekt GPP2020“), Tvrtka EKO-DIZEL (Tribina „Ugradnja plinskih uređaja u dizel motore“), Tvrtka HEP ESCO d.o.o. (održala je Dane otvorenih vrata), Arhitektonski fakultet u Zagrebu (Regionalni forum gradnje po standardu pasivne kuće - projekt EU PassREg - Regional building forum - PassREg).

U svojim prostorijama stručne tribine i seminare su održale Hrvatska gospodarska komora (Predavanje „Solarimpuls“, Seminar  „Razvoj uz pomoć EU projekata“, Poduzetnički razgovori o mogućim aplikacijama), Obrtnička komora Zagreb i Udruženje obrtnika Grada Zagreba (Seminar „Energetska učinkovitosti i OIE), HAK (Okrugli stol „Održiva urbana mobilnost“), Elektrostrojarska obrtnička škola sa partnerima Graditeljskom tehničkom školom Zagreb, Strukovnom školom Sisak i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba (Predavanje „Osnovni KNX modul“),  Arhitektonski i Građevinski fakultet (Seminar „Projekt ECO-SANDWICH“), Caparol Hrvatska (Stručni simpozij „PASSIVHAUS – iskorak u održivu gradnju“), Europska udruga studenata elektrotehnike i računarstva Zagreb (Radionica „Pametne kuće - moderna i učinkovita rasvjeta“), Hrvatsko društvo za rasvjetu (Konferencija “Svjetlo i rasvjeta 2014”), Udruga ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, zajedno s Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj - HR PSOR (Okrugli stol "Sudjelovanje javnosti u postupku ishođenja okolišne dozvole"), Gradski ured za strategijsko planiranje i izgradnju Grada (Prezentacija „Zagreb – Novi pristupi urbanom razvoju“).

Energetski institut Hrvoje Požar, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Fakultet elektrotehnike i računarstva, HEP ESCO, zgrada Gradske uprave Grada Zagreba i Sunčana kuća – Špansko otvorili su svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetitelji su imali priliku upoznati se s temama vezanim uz mjerenje potrošnje energije i vode u zgradama, utjecaj distribuiranih – obnovljivih izvora na kvalitetu napona, okrugli stol na temu energetske učinkovitosti u Hrvatskoj te posjete nekim laboratorijima i izložbi slika „Energetičari umjetnici“; prezentacijama, radionicama i predavanjima tijekom cijelog dana u prostorima stalnog postava, kino dvorani i na dvorištu Tehničkog muzeja; radom geotermalne dizalice topline s izmjenjivačem topline dubine 100m, solarne fotonaponske i kolektorske sustave, malu vjetroelektranu, gorivne članke i proizvodnju vodika kao alternativnog goriva korištenjem obnovljivih izvora energije te rad kotla na biomasu; fotonaponskim i  solarnim sustavom integriranim na krovu zgrade Gradske uprave Grada Zagreba; HEP ESCO-vim modelima provedbe projekta energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, novim energetskim uslugama na hrvatskom tržištu i mogućnostima za buduću suradnju; prezentacijom razvijanja i mogućnosti primjene novih tehnologija te novih rješenja sustava za proizvodnju električne energije i potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije na praktičnom primjeru individualnog obiteljskog objekta Sunčane kuće Špansko.

Tradicionalni završetak ovogodišnjeg Zagrebačkog energetskog tjedna „EE Info Dan“ obilježili smo 17. svibnja 2014. na Trgu bana Josipa Jelačića održavanjem prezentacija gospodarskih subjekata,  znanstvenih i obrazovnih institucija, poduzetnika, udruga civilnog društva, EKO dječjih vrtića i EKO škola Grada Zagreba aktivnih u području primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva i zaštite okoliša. Izlagači su prezentirali i izlagali svoje proizvode i usluge na štandovima.

Više informacija o Zagrebačkom energetskom tjednu možete pronaći i na www.zagreb-energyweek.info.