Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

OIE za svjetliju budućnost (RES for lighter future)

Projekt “OIE za svjetliju budućnost“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu natječaja IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance). Nositelj projekta je Tehnička škola Ruđer Bošković, a ostali partneri su Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, Srednja škola Oroslavje, tvrtka Rimac automobili d.o.o., tvrtka Horvatić d.o.o. i tvrtka Mariomont d.o.o. Osim navedenih partnera, u projekt su uključeni i vanjski suradnici Energetski institut Hrvoje Požar, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Hrvatski zavod za zapošljavanje - regionalni uredi Krapina i Zagreb, Končar Institut za elektrotehniku - Obnovljivi izvori energije, tvrtka Vivo Somnia d.o.o. te drugi stručnjaci iz područja bioenergije i primjene vodika.

Glavni cilj projekta je jačanje sektora obrazovanja odraslih u cilju povećanja konkurentnosti polaznika na tržištu rada dok su specifični ciljevi uspostavljanje suradnje s tržištem rada kako bi se napravili kvalitetni programi koji omogućuju značajno zapošljavanje te povećanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih kako bi se povećalo zapošljavanje njihovih polaznika. Projekt se fokusira na jačanje kapaciteta institucija za obrazovanje odraslih kroz razvoj tri nova programa i prilagodbu dva postojeća programa za obrazovanje odraslih na području primjene obnovljivih izvora energije (instalacija solarnih i fotonaponskih sustava). Predstavnici obrtnika s iskustvom na predmetnom području razvijaju obrazovne materijale koji će se u sklopu projekta prilagoditi za upotrebu i učenje preko weba (eng. e-learning). Dvije institucije za obrazovanje odraslih koje sudjeluju u projektu, Tehnička škola Ruđera Boškovića i Srednja škola Oroslavlje, provode aktivnosti jačanja vlastitih kapaciteta, poboljšanja opreme i obrazovnih materijala te isto tako poboljšati znanje i sposobnost svojih djelatnika. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba je u sklopu projekta zadužen za provođenje aktivnosti promocije edukacijskih programa, sudjelovanja u izradi obrazovnih materijala, podizanje svijesti o upotrebi obnovljivih izvora energije i jačanja kapaciteta i znanja djelatnika institucija za obrazovanje odraslih koje sudjeluju u projektu.

Očekivani rezultati projekta su:

  • Ishodi učenja za programe iz područja obnovljivih izvora energije utemeljeni na zahtjevima tržišta rada;
  • Povećan kapacitet škola partnera za provođenje novih, inovativnih metoda edukacije i razvijeni odgovarajući programi;
  • Razvijeni programi za instalatere vjetrogeneratora, bioplinskih i biodizelskih uređaja te sustava s vodikom kao energentom;
  • Promocija novih programa i povećana svijest o potrebi cjeloživotnog učenja.