Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Uvodni govor gradonačelnika

Globalno zagrijavanje i klimatske promjene nezaobilazni su opći svjetski problem i opasna prijetnja brojnim aspektima života i razvoja na Zemlji. Duboka je i realna zabrinutost čovječanstva zbog klimatskih promjena, porasta potrošnje energije, povećane ovisnosti o uvozu fosilnih goriva, te njihovim štetnim utjecajima na okoliš i gospodarstvo.

Republika Hrvatska se trenutno nalazi u relativno nezavidnom energetskom položaju. Potrošnja energije je iz godine u godinu  sve veća, pritisak na povećanje cijena energije je sve veći, a isto tako i uvozna komponenta energije. Realno stanje zahtijeva brze i učinkovite odgovore na lokalnim i nacionalnim razinama, ali i intenzivnu suradnju i sinergiju na međunarodnom planu.

Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba 30. listopada 2008. Grad Zagreb je, kao jedan od prvih europskih glavnih gradova, prihvatio  Sporazum gradonačelnika  i izrazio potporu velikoj inicijativi povezivanja gradonačelnika energetski osviještenih europskih gradova u trajnu mrežu s ciljem razmjene iskustava u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina. Kao Strateški partner Europske komisije-Opće uprave za energiju, u provedbi Sporazuma gradonačelnika u Republici Hrvatskoj i široj regiji,  Grad Zagreb se obvezao pružiti stručnu potporu jedinicama regionalne i lokalne samouprave koje to nisu u stanju samostalno realizirati.

Projektom sustavnoga gospodarenja energijom, Grad Zagreb je u cijelosti pokrenuo proces ušteda energije, kontinuiranoga praćenja energetske potrošnje, primjenu mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva na sve objekte u vlasništvu ili korištenju Grada Zagreba.

Želimo ostvariti izravne energetske i financijske uštede, smanjiti štetni utjecaj na okoliš, provoditi proaktivnu energetsku politiku i podizati razinu odgovornosti i svijesti svojih djelatnika i građana Grada Zagreba u procesu globalnoga zatopljenja i klimatskih promjena.

 

Gradonačelnik Grada Zagreba
Milan Bandić