Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Informiranje i sudjelovanje javnosti

Informiranje javnosti
 
Strateške karte buke i akcijski planovi u potpunosti moraju biti dostupni javnosti, sukladno propisima o zaštiti od buke i propisima koji uređuju informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
 
U postupku izrade strateške karte buke javnost se na jasan i razumljiv način informira o rezultatima strateških karata buke.
 
U postupku izrade akcijskog plana javnost se informira o izradi prijedloga akcijskog plana, mogućnosti javnog uvida i davanja prijedloga i primjedbi na prijedlog scenarija akcijskog plana, te o završnoj verziji akcijskog plana.
 
U postupku izrade odluke o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija javnost se informira o izradi prijedloga odluke i njenoj završnoj verziji.
 
Informacije o izradi se objavljuju na mrežnim stranicama nadležnog tijela, a mogu se objaviti i u tisku, službenom glasniku, oglašavanjem na oglasnim pločama ili na drugi način.
 

Sudjelovanje javnosti

 
Sudjelovanje javnosti od izuzetnog je značaja kod definiranja najprihvatljivijih mjera i aktivnosti u dokumentima upravljanja bukom.
 
Stoga javnost ima mogućnost uvida i davanja prijedloga i primjedbi u postupcima izrade akcijskog plana i donošenja odluke o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija.
 
Tijekom javnog uvida javnost:
  • ima pravo uvida u dokumentaciju, koja se objavljuje na mrežnoj stranici nadležnog tijela i izlaže na mjestu javnog uvida; 
  • upisuje primjedbe, prijedloge i mišljenja u knjigu primjedbi koja je izložena na mjestu javnog uvida uz dokumentaciju; 
  • upućuje nadležnom tijelu pisane prijedloge i primjedbe.
 
U postupku donošenja akcijskog plana obveznik izrade organizira najmanje jedno javno izlaganje, na kojem pravna osoba ovlaštena za izradu prijedloga scenarija akcijskog plana dokument predstavlja javnosti. Tijekom javnog izlaganja javnost može postavljati pitanja i davati svoje prijedloge i primjedbe u zapisnik.
 
Trajanje i mjesto javnog uvida, mjesto i vrijeme održavanja javnog izlaganja te informacije o načinu davanja primjedbi, prijedloga i mišljenja obavezno se objavljuju u obavijesti za javnost na propisan način.
 
Primjedbe, prijedlozi i mišljenja javnosti obavezno se uzimaju u obzir prilikom izrade završnih dokumenata.

Otvorena savjetovanja s javnošću
Javni uvid u Stratešku kartu buke Grada Zagreba za 4. krug izvještavanja

Zatvorena savjetovanja s javnošću
Prijedlog odluke o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija
Javni uvid u Stratešku kartu buke Grada Zagreba i prijedlog scenarija Akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu (3. krug izvještavanja EK)