Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Informiranje i sudjelovanje javnosti

Strateške karte buke i akcijski planovi u potpunosti moraju biti dostupni javnosti sukladno posebnim propisima koji uređuju informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Javnost se obavezno informira o rezultatima kao i obrazloženju rješenja, smjernica i predviđenih mjera upravljanja bukom.

O rezultatima strateških karata buke i konfliktnih karata buke se javnost informira na taj način da se njihovi rezultati prikazuju javnosti u tiskanom i/ili elektroničkom obliku.

Prijedlog akcijskog plana predstavlja se javnosti na način da obveznik izrade i ovlaštena pravna osoba koja je izradila prijedlog scenarija akcijskog plana upravljanja bukom provede jedno ili više javnih izlaganja radi informiranja javnosti i mogućnosti uvida kao i davanja prijedloga i primjedbi na prijedlog scenarija akcijskog plana. Javnost se zatim obavještava o završnoj verziji akcijskog plana.

Grafički prikaz Strateške karte buke Grada Zagreba, odnosno prikaz razreda indikatora buke po pojedinim izvorima buke i dobu dana je javno dostupan na poveznici https://geoportal.zagreb.hr/karta, kao jedan od slojeva na glavnom pregledniku Geoportala zagrebačke infrastrukture prostornih podataka.
 
Savjetovanja s javnošću u Gradu Zagrebu
Javni uvid u Stratešku kartu buke Grada Zagreba i prijedlog scenarija Akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu (3. krug izvještavanja EK)