Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: uređenje vodotoka Branovec nizvodno od ulice Lazina na području Grada Zagreba

U svrhu informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,  Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša objavljuje
 
I n f o r m a c i j u o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: uređenje vodotoka Branovec nizvodno od ulice Lazina na području Grada Zagreba,

nositelja zahvata HRVATSKE VODE, VGO za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb i Elaborat.

Rok za davanje mišljenja, primjedbi prijedloga javnosti i zainteresirane javnosti na predmetnu Informaciju je 30 dana od dana objave, tj. od 25. listopada 2019.