Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

GREENWAY – DRŽAVNA BICIKLISTIČKA RUTA BR.2


 
                               
     Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda 

Projektom „GREENWAY“ - državna glavna biciklistička ruta br. 2 planira se izgraditi biciklistička prometnica koja prati tok rijeke Save od granice sa Slovenijom do Lijevog Dubrovčaka ukupne duljine 121,6 km. Izgradnja prometnice podrazumijeva i dodatnu opremu koja uključuje: rasvjetu, punjače za e-bicikle (pedelece), odmorišta, parkirališta, info oznake i brojače prometa. Planira se i uređenje prilaza mostovima kao i uređenje prilaza i spojeva na postojeću biciklističku i cestovnu infrastrukturu.

Cilj projekta „GREENWAY“ je promicanje održive urbane i regionalne mobilnosti, podizanje sigurnosti prometa te osiguravanje bolje povezanosti biciklističkih prometnica na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Osim toga projektom se promiču lokalne prirodne ljepote, ruralni razvoj, aktivni turizam, zdravi životni stil te povezivanje ljudi.

Procijenjena vrijednost projekta prema studiji izvodljivosti je 122.931.861,20 kuna.

Lokacija odnosno područje zahvata na kojem je predviđena izgradnja biciklističke staze nalazi se uz rijeku Savu – od granice sa Slovenijom do Lijevog Dubrovčaka. Planirana staza prolazi područjem Grada Zagreba i Zagrebačke županije na način da staza započinje i završava u Zagrebačkoj županiji dok joj središnji dio prolazi Gradom Zagrebom. 

Godine 2015. izrađena je Studija izvodljivosti kojom se dokazala izvodljivost odnosno održivost projekta. Ukupna vrijednost Studije je 169.755,99 kuna, dok je Europska unija sufinancirala 144.292,59 kuna kroz Operativni program Promet 2007. – 2013. godine. Nakon izrade studije održano je Savjetovanje sa javnošću te su prikupljena mišljenja i komentari za Studiju izvodljivosti.

Projekt je u 2017. ušao u drugu fazu te je trenutno u procesu izrade tehničke dokumentacije – glavnog i izvedbenog projekta.

Nakon izrade tehničke dokumentacije, u trećoj će fazi početi će izgradnja biciklističke prometnice GREENWAY-a.

Izgradnjom biciklističke prometnice stvara se potencijal privlačenja velikog broja europskih i domaćih cikloturista. Očekivani rezultati projekta su:
  • Unapređenje biciklističke mreže Grada Zagreba i Zagrebačke županije;
  • Povećanje broja korisnika bicikla kao sredstva prijevoza u dnevnim putovanjima/migracijama;
  • Povećanje sigurnosti prometa;
  • Smanjenje prometnih gužvi;
  • Porast kvalitete života stanovnika;
  • Smanjenje zagađenja zraka ispušnim plinovima;
  • Povećanje atraktivnosti vizualnog identiteta Grada Zagreba i Zagrebačke županije;
  • Unaprjeđenje turističke ponude;
  • Povećanje broja građana koji koriste bicikl u svakodnevnom kretanju gradom i cikloturista.

12. lipnja 2019. u Zagrebačkom inovacijskom centru održana je prezentacija u sklopu vidljivosti Projekta Greenway – državna biciklistička ruta br. 2 s ciljem informiranja javnosti o trenutačnom stanju provedbe projekta.
 
Korisni linkovi:
 https://strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/


Kontakt osoba:
Darinka Jug, Grad Zagreb
voditeljica projekta
darinka.jug@zagreb.hr
+ 385 1 610 1171


        

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Grada Zagreba