„Princip svih stvari je voda, sve dolazi iz vode i sve se pretvara u vodu.“ Thales


 
Aktualno


Anketa

Koristite li štedne žarulje?

da
ne

  

i-Scope-pilot aplikacija: Solarni katastar i dinamička karta buke


Electraproject.eu

Prvi sastanak Nacionalne grupe podrške projektu Ele.C.Tra

Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, zajedno s ukupno 11 partnera, iz osam zemalja, članica Europske unije - Italije, Španjolske, Portugala, Grčke, Malte, Rumunjske i Makedonije, u okviru programa Intelligent Energy Europe (IEE), sudjeluje u provedbi projekta Ele.C.Tra. Jedna od predviđenih aktivnosti projekta je osnivanje Nacionalnih grupa za podršku projekta Ele.C.Tra (NSG – National support group). Ukupno će biti osnovano osam nacionalnih grupa, kako u pilot gradovima, tako i u gradovima koji u sklopu projekta poduzimaju pripremne aktivnosti. Nacionalna grupa podrške za Republiku Hrvatsku osnovat će se u gradu Zagrebu, dok će za Italiji biti u Genovi, za Španjolsku u Barceloni, za Maltu u La Valletti, za Grčku u Ateni, za Makedoniju u Skopju te u Lisabonu za Portugal. Cilj osnivanja same grupe je uključivanje što većeg broja dionika u stvaranje zajedničke vizije, koja bi u budućnosti trebala olakšati implementaciju sharing sustava električnih skutera. Također, održavanje samih sastanaka omogućiti će razmjenu ideja među dionicima projekta Ele.C.Tra, kao i identifikaciju mogućih poteškoća, prednosti ili nedostataka kod uvođenja takvog sustava.


U svrhu uspješne provedbe projekta, u prostorima Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, 18. kolovoza 2014. održati će se prvi sastanak Nacionalne grupe podrške projektu Ele.C.Tra, na kojem će sudionici biti upoznati sa samim projektom, njegovim aktivnostima, zahtjevima i ciljevima, te svojim aktivnim sudjelovanjem dati doprinos u prepoznavanju prednosti i nedostataka projekta te problema koji bi se mogli pojaviti.

 

 Više informacija o projektu Ele.C.Tra možete pronaći na www.electraproject.eu.

 

                

 


na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave