"Clarity affords focus." Thomas Leonard


 

Najčešće postavljena pitanja o upotrebi korisničkog računa

Ako obveznik dostave podataka u bazu ROO za izvještajnu godinu utvrdi da na lokaciji nije došlo do značajnih promjena u odnosu na prethodne godine prijave, koristi dodijeljeni korisnički račun. Korisnički račun se jedanput dodjeljuje i isti se koristi za svaku izvještajnu godinu.


Ako obveznik dostave podataka u bazu ROO za izvještajnu godinu utvrdi da je na lokaciji došlo do promjena potrebno je  najprije preispitati valjanost dodijeljenog korisničkog računa, s obzirom na novonastale okolnosti, identificirati nastalu promjenu i zatražiti adekvatnu izmjenu postojećeg korisničkog računa ili više njih popunjavanjem za to predviđenih zahtjeva koje dostavlja Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (HAOP), kako bi se obavila tražena izmjena, pa tek onda pristupiti prijavi za izvještajnu godinu.


Obrasci zahtjeva: 

  1. ZAHTJEV ZA PROMJENOM TIPA KORISNIČKOG RAČUNA (promjene tipa korisnika moguće su zbog promjena odnosa operatera i njegovih organizacijskih jedinica, jedne ili više njih)
  2. ZAHTJEV ZA PROMJENOM STATUSA KORISNIČKOG RAČUNA (promjene statusa mogu biti da obveznik nije više obveznik i/ili prestao s radom ili je došlo do nepotrebnog ishođenja korisničkog računa)
  3. ZAHTJEV ZA PROMJENOM OPĆIH PODATAKA (promjene općih podataka odnose se na promjene imena tvrtke/obrta, matičnih brojeva, vlasništva i tipa poslovnog subjekta, obrt-tvrtka) 
  4. ZAHTJEV ZA AKTIVACIJOM KORISNIČKOG RAČUNA (ponovna aktivacija je moguća nakon stavljanja u mirovanje KR) 

Napomena: svi obrasci zahtjeva dostupni su na stranicama HAOP u dijelu  Registar onečišćavanja okoliša (ROO) u poglavlju Obavijest i dostava podataka/Zahtjevi ili putem Industrija Helpdesk nakon odabira teme Registar onečišćavanja okoliša – (ROO) zahtjevi su sadržani u poglavlju 9.


Radi lakšeg snalaženja donosimo tabelarni prikaz mogućih situacija u kojima se mogu naći obveznici prijave u bazu ROO, a koje su ujedno najčešća pitanja obveznika.

 

 

Najčešća pitanja/situacije obveznika prijave u bazu Registra onečišćavanja okoliša (ROO)

 

 

Što je potrebno popuniti?

 

Gdje je dostupno?

 

 

Napomena

na stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) www.azo.hr u dijelu Registar onečišćenja okoliša (ROO)

1. Prvi put se prijavljujete
u bazu ROO

– utvrdili ste da ste obveznik prijave u ROO, a nemate korisnički račun

- imate novu organizacijsku jedinicu koju je potrebno prijaviti, a niste tip 3 korisnika

 

 

Zahtjev za dodjelu korisničkog računa

Ulaz u bazu

 

Prijava

 

„Ukoliko nemate korisnički račun prijaviti se možete OVDJE

 

Važno:
- odabrati točan tip korisnika

- korisnički račun bit će dostavljen na e-mail adresu navedenu u Zahtjevu

2. Zaboravili ste/
izgubili ste korisnički
račun

- ili ga samo želite provjeriti

 

 

Provjera odobrenja

Ulaz u bazu

 

Prijava

 

„Obveznici koji su poslali prijavu imaju mogućnost samostalno provjeriti dodijeljeno korisničko ime OVDJE

 

Važno:
- u slučaju da lozinka nije izmijenjena potrebno je navesti identične podatke kao i u prijavi

- pojavit će se podatak o korisničkom računu

3. Došlo je do promjene općih podataka tvrtke/obrta

- promijenili ste ime, došlo je do promjene matičnog broja vlasništva MBS/MBO i/ili tipa poslovnog subjekta MBPS/JMBG, OIB-a tvrtke/obrta

 

 

Zahtjev za PROMJENOM OPĆIH PODATAKA

Obavijest i dostava podataka


Zahtjevi

 

Zahtjev za promjenom općih podataka

 

-popunjen zahtjev dostaviti HAOP-u putem Industrija Helpdesk
 

- obavijest o obavljenim  izmjenama podataka bit će dostavljena  na e-mail adresu obveznika

4. Dogodile su se promjene na lokaciji koje za posljedicu imaju promjenu statusa korisničkog računa

- niste obveznik dostave podataka za izvještajnu godinu/ne prelazite prag za prijavu

- prestali ste s radom

- utvrdili ste da imate dupli/nepotrebno ishođeni korisnički račun

 

 

 

Zahtjev za promjenom STATUSA  korisničkog računa

Obavijest i dostava podataka

 

Zahtjevi

 

„Zahtjev za promjenom statusa korisničkog računa“


Važno:

- korisnički račun će biti stavljen u status neaktivan s tim da se može ponovno aktivirati (vidi točka 5), odnosno bit će trajno izbrisan u slučaju da je nepotrebno otvoren
 

popunjen zahtjev dostaviti HAOP-u putem Industrija Helpdesk

-obavijesti o promjenama statusa korisničkog računa,  kao i sve dodatne informacije  bit će dostavljene na e-mail adresu obveznika

5. Dogodile su se promjene na lokaciji koje za posljedicu imaju potrebu za ponovnim aktiviranjem korisničkog računa  

- utvrdili ste da ste obveznik dostave podataka u ROO, a Vaš korisnički račun je u statusu mirovanja

 

 

 

Zahtjev za AKTIVACIJU KORISNIČKOG RAČUNA 

Obavijest i dostava podataka

 


Zahtjevi

 

Zahtjev za aktivaciju korisničkog računa“

 

-popunjen zahtjev dostaviti HAOP-u putem Industrija Helpdesk
 

- obavijest o aktivaciji korisničkog računa bit će dostavljena na e-mail adresu obveznika

6. Dogodile su se promjene na lokaciji koje za posljedicu imaju promjenu tipa  korisničkog računa

– potrebno je revidirati tip/tipove korisnika prema novonastaloj situaciji

 

 

Zahtjev za PROMJENOM TIPA   korisničkog računa

Obavijest i dostava podataka

 


Zahtjevi

 

„Zahtjev za promjenom tipa korisničkog računa“


Važno:
- točno navesti  tip korisnika „stari“ za koji je otvoren korisnički računi i tip korisnika „novi“  u koji želite promjenu korisničkog računa

 

-popunjen zahtjev dostaviti HAOP-u putem Industrija Helpdesk
 

- obavijesti o promjenama tipa korisnika i  korisničkog računa bit će dostavljene na e-mail adresu obveznika

 

 

 


Također, mogu poslužiti objašnjenja u obliku pitanja i odgovora „Najčešće postavljena pitanja“ na stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP-a).
na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave