„Štednja je mudrost trošenja“


 

Zakonski okvir

Prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13153/1378/15, 12/18Informacijski sustav zaštite okoliša sadrži podatke i informacije o stanju okoliša, opterećenjima i utjecajima na sastavnice okoliša, a člankom 151. stavkom 3. tog Zakona propisan je Registar onečišćavanja okoliša (ROO). 

Podaci o emisijama onečišćujućih tvari u vode i/ili more, zrak i tlo, kao i informacije o opterećenjima okoliša otpadom prikupljaju se i obrađuju u Registru onečišćavanja okoliša (ROO).
 
  • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15)
     

na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave