"Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!"


 

Rok za dostavu podataka u ROO


Prema Pravilniku o ROO (NN 87/15) zakonski rok za dostavu podataka je do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu. 

Nadležno tijelo u županiji i Gradu Zagrebu nakon što provjeri kvalitetu podataka, prijavu obveznika u ROO verificira i kao takva se registrira u bazi ROO.

Važno je napomenuti da se podaci koji nisu verificirani ne mogu registrirati u bazu ROO.

na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave